26. ročník SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2023


SOUTĚŽNÍ STATUT A PRAVIDLA PŘIHLÁŠENÍ

 

Článek 1

SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2023 je mezinárodní soutěžní festival televizních a filmových snímků s tematickým zaměřením na sport, olympijské ideje a hry. Cílem festivalu je ocenění nejlepších snímků v jednotlivých kategoriích a nejlepšího snímku ze všech kategorií. Posláním festivalu je přispívat k rozvoji olympijských myšlenek prostřednictvím sportovního filmu a dokumentu.

 

Článek 2

Program festivalu tvoří projekce soutěžních a nesoutěžních televizních a filmových snímků, doplněné doprovodným programem. 

 

Článek 3

První uvedení soutěžního snímku musí být po datu 1. ledna 2018. 

 

Článek 4

Hlavní festivalovou porotu tvoří 7 nebo 9 členů. V čele hodnotící komise je předseda poroty. Každý člen poroty má právo jednoho hlasu. V případě shodnosti poměru hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty. Výsledky hlasování jsou neveřejné. 

Evropská festivalová porota hodnotící pouze evropské snímky je složena z 5 členů a není shodná s porotou hlavní festivalovou. 

Poroty festivalu jmenuje ředitel festivalu na základě doporučení organizačního výboru.

 

Článek 5

V čele festivalu stojí ředitel festivalu.

 

Článek 6

Městem konání soutěžního festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2023 je Liberec ve dnech 12.-15.10. 2023, obsahem festivalu je prezentace přihlášených snímků, další nekomerční projekce přihlášených snímků a snímků z archivu festivalu, v pořadech České televize, na internetu, ve školách, na veřejných prostranstvích a dalších zařízeních podle rozhodnutí organizačního výboru festivalu, a to i v průběhu následujících dvou let.

 

Článek 7

Vyhlašovatelem festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2023 je SPORTFILM LIBEREC z.s., spolupořadatelem je Victoria Production s.r.o.

Odborným garantem festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2023 je Český olympijský výbor, Česká olympijská akademie, Česká unie sportu, Filmový a televizní svaz (FITES) a INTERNATIONALE CINEMA TELEVISION SPORTIFS – Miláno.

 

Článek 8

Soutěžní snímky do jednotlivých kategorií mohou přihlásit jejich producenti, výrobci, majitelé, autoři či právnické osoby v termínu od 1.5 do 1.8.2023 prostřednictvím webové stránky www.filmfreeway.com, kde jsou uvedeny podrobné podmínky. 

Snímky soutěžící v evropských kategoriích musí být vyrobeny v Evropě.

Přihlašovatelé souhlasí s veřejným promítáním přihlášených snímků v době konání festivalu a v ročnících následujících podle článku 6. Statut a složení poroty je uvedeno na www.sportfilm.cz.

 

Článek 9

Soutěžní kategorie:

1) OLYMPIJSKÉ IDEJE

2) DOKUMENTY 

3) SPORTOVNÍ OSOBNOSTI

4) HRANÉ FILMY a SERIÁLY

5) METODIKA, VZDĚLÁVÁNÍ

 

Článek 10

Festivalová porota uděluje ceny v jednotlivých kategoriích a Hlavní cenu festivalu.

Ředitel festivalu má možnost udělit Cenu ředitele festivalu.

Evropská porota má možnost udělit cenu Nejlepší evropský dokument, Nejlepší evropský hraný film.

Poroty si vyhrazují právo změnit zařazení soutěžního snímku do jiné kategorie, než byl přihlášen.

Poroty si vyhrazují právo neudělit cenu v určité kategorii.

Na doporučení festivalové poroty uděluje Česká olympijská akademie Cenu Jiřího KÖSSLA.

Na doporučení speciální komise uděluje ředitel festivalu cenu Paprsek odvahy a naděje Věry ĆÁSLAVSKÉ

Trofeje, ocenění přebírají tvůrci osobně nebo v zastoupení.

 

V Liberci  26.4. 2023

Mgr. Renata Balašová, ředitelka festivalu
Leon Jakimič, MBA, prezident festivalu
PhDr. Jakub Bažant, prezident FICTS CZ