24. ročník SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2021


SOUTĚŽNÍ STATUT A PRAVIDLA PŘIHLÁŠENÍ

Článek 1

SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2021 je mezinárodní soutěžní festival televizních a filmových snímků s tematickým zaměřením na OLYMPIJSKÉ IDEJE, OLYMPIJSKÉ HRY a sport. Cílem festivalu je ocenění nejlepších snímků v jednotlivých kategoriích a nejlepšího snímku ze všech kategorií. Posláním festivalu je přispívat k rozvoji olympijských myšlenek prostřednictvím sportovního filmu, dokumentu a reportáže.

Článek 2

Program festivalu tvoří projekce soutěžních a nesoutěžních televizních a filmových snímků, doplněné doprovodným programem. 

Článek 3

Přihlášené snímky nesmějí mít reklamní charakter, mimo snímky přihlášené do kategorie reklamních spotů. První uvedení soutěžního snímku musí být po datu 1. ledna 2016. V případě překročení časového limitu rozhodne o přijetí snímku porota.

Článek 4

Porotu festivalu jmenuje ředitel festivalu na základě doporučení organizačního výboru. V čele hodnotící komise je předseda poroty. Každý člen poroty má právo jednoho hlasu. V případě shodnosti poměru hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty. 

Článek 5

V čele festivalu stojí ředitel festivalu.

Článek 6

Městem konání soutěžního festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2021 je Liberec ve dnech 30.9.-10.10. 2021, obsahem festivalu je prezentace přihlášených snímků, další nekomerční projekce přihlášených snímků a snímků z archivu festivalu se koná v pořadech České televize, na internetu, ve školách, na veřejných prostranstvích a dalších zařízeních podle rozhodnutí organizačního výboru festivalu také v době konání festivalu, tedy od 30.9. do 10.10.2021.

Článek 7

Vyhlašovatelem festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2021 je Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., okresní organizace ČUS v okrese Liberec ve spolupráci s SPORTFILM Liberec z.s.

Odborným garantem festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL 2021 je Český olympijský výbor, Česká unie sportu , Filmový a televizní svaz (FITES) a INTERNATIONALE CINEMA TELEVISION SPORTIFS – Miláno.

Článek 8

Soutěžní snímky do jednotlivých kategorií mohou přihlásit jejich producenti, výrobci, majitelé, autoři či právnické osoby do termínu a na adresu uvedenou na závazné přihlášce k účasti. 

Přihlašovatelé souhlasí s veřejným promítáním přihlášených snímků v době konání festivalu a v ročnících následujících podle článku 6.

Přihlášení soutěžních snímků probíhá v období od 31.5.2021 do 31.8.2021 přes specializovanou platformu prostřednictvím webové stránky www.filmfreeway.com, kde jsou uvedeny podrobné podmínky.

Článek 9

Soutěžní kategorie:

1) Olympijské ideje

2) Dokumenty do 30 min

3) Dokumenty nad 30 min

4 Sportovní osobnosti

5) Hrané filmy a seriály

6) Metodika, vzdělávání

7) Reklamní spoty, znělky

8) Online, experimentální tvorba

Článek 10

Porota uděluje ceny v jednotlivých kategoriích a hlavní cenu festivalu.

Na doporučení poroty uděluje Česká olympijská akademie cenu Jiřího KÖSSLA.

 


 

V Liberci 31.5. 2021

Mgr. Renata Balašová, ředitelka festivalu
Ing. Vladimir Boháč, víceprezident festivalu
Leon Jakimič, MBA, prezident festivalu

Menu